A Fundación “LUÍS TILVE” é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, recoñecida como tal pola Consellería de Cultura e Xuventude (D.O.G. de 22 de abril de 1991) e declarada de interese galego por Orde do 1 de abril de 1991 da Xunta de Galicia (D.O.G. do 13 de maio de 1991). A Fundación constitúese en Santiago de Compostela o día 9 de outubro de 1989, a partir da idea do, nese momento, Secretario Xeral de UGT-Galicia, Suso Mosquera, quen consideraba fundamental o estudio histórico dos movementos sociais, sindicais, políticos e culturais contemporáneos, así como a conservación da documentación que obraba en poder do sindicato ou que puidera chegar a el. Obxecto e finalidade da Fundación A Fundación ten entre os seus obxectivos, definidos nos seus propios estatutos: Fomentar o coñecemento e o espallamento da Cultura Sindical. Axudar ó estudio e á investigación da historia dos sindicatos, e en particular da UGT en Galicia. Axudar ó estudio e á investigación do Sindicalismo e da súa problemática na sociedade galega de hoxe. Contribuír ó estudio e á investigación da emigración e a inmigración galegas. Contribuír á formación, no seu lato significado, dos responsables e dirixentes sindicais, en orde a favorecer o mellor cumprimento da súas responsabilidades específicas. Contribuír á formación da clase traballadora, tanto dende o punto de vista laboral como dende unha perspectiva profesional, incluíndo a do profesorado en exercicio. Ser depositaria dos Arquivos Histórico e Documental da UGT de Galicia. Custodiar, ordenar e manter a Biblioteca da UGT de Galicia. Facilitar ós estudantes e investigadores de cuestións relacionadas con este obxecto fundacional o seu labor. Elaborar e subministrar información sobre tódolos temas que signifiquen un progreso para a clase traballadora. Promover os valores do traballo digno, as accións solidarias e a defensa do medio ambiente e dos bens comúns. Fomentar o estudo e a investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e xurídicas, par ao mellor cumprimento dos fins antes salientados. Dende a súa creación a Fundación Luís Tilve traballa pola difusión da cultura galega, concretando o seu campo na recuperación da memoria histórica do País galego preferentemente no mundo laboral, e ao mesmo tempo convocando actos de completa actualidade no seu momento para a análise da realidade social que envolve a Galicia dende distintas ópticas. De feito un dos proxectos presentes nos seus obxectivos dende a súa constitución é o contacto cos centros galegos da emigración, para non deixar no esquecemento aos nosos cidadáns, que por diversas causas tiveron que emigrar lonxe da súa terra. Para acadar todos estes obxectivos a Fundación ven formulando dende a súa creación diversas actividades que conforman a columna vertebral da súa existencia: Organizar cursos, conferencias, congresos, symposiums, conversas e sesións de estudio e investigación arredor de temas e problemas sindicais, laborais, industriais e sociais. Redactar, editar, subvencionar e distribuír folletos, monografías e toda clase de publicacións de información, formación e divulgación de temas relacionados co mundo sindical, laboral, industrial e social. Realizar exposicións monográficas arredor de aspectos e temas laborais, industriais, sociais e sindicais. Subscribir acordos ou convenios con diferentes institucións públicas, ou entidades privadas. Relacionarse con outros Arquivos e Fundacións que poidan aportaren documentos de interese en relación co obxecto e finalidade fundacional. Calquera outra actividade que a Xunta do Padroado estime conveniente para o cumprimento do obxecto fundacional.
                                  fundación luis tilve              
          ____________________________________________________________________________

 Avda. Cruceiro de A Coruña, 22 Baixo. 15705 - Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf:  981 58 54 90                                                              Fax:  981 56 68 30

fluistilve@hotmail.com                                   fluistilve@fundacionluistilve.com

Coñecenos
conocenos fundación luis tilve
Centro documental
centro documental fundación luis tilve
ACTIVIDADES
ACTO DE ENTREGA DOS XII PREMIOS LUÍS TILVE
Xornadas de historia: O movemento obreiro en Galicia
No ano en que a UGT cumpre o seu 130 aniversario, a Fundación Luís Tilve organiza unhas xornadas para abordar a historia do movemento obreiro en Galicia.


Clasificación e descrición de documentos das organizacións obreiras en Galicia
Grazas a colaboración da Xunta de Galicia, que subvencionou o proxecto citado, puideron tratarse 40 novas caixas de documentación das organizacións obreiras dende 1908.  
Nova oferta de emprego da Fundación na cidade de Vigo
A Fundación Luís Tilve oferta dúas contratacións de Licenciado en Historia na cidade de Vigo. Máis información na páxina principal da Web da Fundación, no apartado "Documentos de Interese".

LEMBRANZA A SECUNDINO COUTO SOLLA
En colaboración coa Secretaria de Memoria Histórica da Agrupación Socialista Provincial de Ourense, celebrouse un acto, o xoves 12 de abril, en Ourense, en homenaxe á figura do alcalde represaliado Secundino Couto Solla.


Presentación "Crónica dos inicios da Agrupación Socialista da Coruña. 1891-1904"
A Fundación Luís Tilve presentou este luns, na Coruña, a súa nova publicación, na que recupera a historia dos primeiros anos da Agrupación Socialista na cidade herculina

FORO CLARIDADE: Cambio Climático. Por unha política sustentable na xestión da auga
O 25 de xaneiro de 2018, a Fundación celebrou un novo Foro de debate para abordar as problemáticas que está a xerar o Cambio Climático en Galicia e no mundo, así como as posibles solucións.9 de decembro: Aniversario do falecemento de Pablo Iglesias Posse.
O vindeiro 9 de decembro de 2017, cumprense 92 anos da morte do pai do socialismo español, Pablo Iglesias Posse, galego ilustre que marcou o camiño a xeneracións de loitadores polos dereitos dos traballadores.

Foro Claridade: Os incendios en Galicia. Un problema sen resolver
O martes 14 de novembro, en Ourense, a Fundación Luís Tilve celebrou un novo debate do Foro Claridade para abordar a problemática dos incendios en Galicia. Deixámosvos as conclusións do mesmo.
O Concello de vigo subvenciona un proxecto da Fundación e fomenta o emprego.
O Concello de Vigo, a través do programa para o Fomento do Emprego de entidades sen ánimo de lucro 2017, subvenciona o proxecto de "Investigación, recompilación e dixitalización documental do movemento obreiro en Vigo" da Fundación.

          1 2 3 4 5 6 7 8 9           Siguiente

 

Fundación Luis Tilve - Santiago de Compostela. A Coruña. Galicia. España